054-4522020 |  052-6005427

       

מרכז הדרכת הורים



בשביל היחסים במשפחה

style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Site by Armadil
style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Powered by Webydo
כיצד יוצרים אווירה משפחתית טובה בבית
בדרך כלל אין משפט אחד שבאמצעותו ניתן לאפיין את האווירה המשפחתית, ולכן מדובר במכלול של ערכים ואמונות, דעות, עמדות, דרכי התמודדות ומנהגים לפיהם בני המשפחה  פועלים, תופסים, ומפרשים את המציאות. הדרך בה מתייחסת המשפחה אל משימות החיים ולמצבי חיים שונים מאפיינים את המשפחה כיחידה שלמה.













לכאורה אווירה היא מילה מופשטת אך היא מתבטאת באופן מוחשי ומורגשת בקלות.
כשפותחים דלת של בית ניתן מייד להרגיש באווירה. האם האווירה בבית של שמחה או עצב, חמימה או משדרת ריחוק.

אווירה בבית היא אחת משלושת הגורמים החיצוניים המשפיעים ביותר על התפתחות ילדים ועיצוב אישיותם. הגורמים הנוספים הם מערך משפחתי ודרכי חינוך.

מאמר זה ישפוך אור על הדרכים ליצירת אווירה משפחתית, אלו מודלים משפחתיים קיימים מתבטאים באווירה המשפחתית, אלו גורמים משפיעים על אווירה משפחתית ויפורטו המלצות להורים המעוניינים לשנות דברים מתוך האווירה המשפחתית בבית.

איך נוצרת אווירה משפחתית ?
אווירה משפחתית נוצרת במפגש בין בני הזוג עם הקמת המשפחה החדשה, כאשר כל אחד מהם מביא עימו את "המזוודה" האישית שלו מבית המוצא, כלומר, מנהגים, אמונות, עמדות, ערכים ודפוסי תקשורות, כאשר אלה עוצבו בעת צמיחתו של כל אחד מהם בשדה המשפחתי ממנו בא.
כל אחד מבני הזוג מביא לזוגיות החדשה את המאפיינים האישיים ואת השקפת עולמו, מעין תמונת עולם אידיאלית שלו, באשר ל"איך" חיי הנישואין , גידול הילדים, והאופן שבו המשפחה החדשה אמורה להתנהל. לכל אחד מהם צרכים פסיכולוגיים אישיים שמביא עימו לזוגיות.
בני הזוג באופן מודע ולא מודע בוררים, ממיינים ומנסים להתאים את "המטען" עימו הגיעו לזוגיות שנבנית. יהיו דברים שמתאימים לשניהם, יהיו כאלה המשלימים אחד את השני ויהיו דברים מנוגדים.
זהו מפגש בין שני עולמות ביחסי גומלין על כל מרכיביהם. על בסיס הדינאמיקה שנוצרת ביניהם הולכת ונבנית האווירה המשפחתית הייחודית להם.

האווירה נקבעת על-ידי ההורים בהתנהגות, בדעות, במנהגים ובסגנון חייהם ובעיקר נובעת מהיחסים שבינם לבין עצמם. כל ילד שמצטרף למשפחה מביא עימו גוון נוסף לאותו רצף חיים בו נמצאת המשפחה, אך האווירה היא יצירת ההורים. הילד לומד וחווה את העולם מאז היותו תינוק דרך הבית. הבית עבורו - הוא העולם. מה שמתרחש בבית, בעיניו הם "החיים". עבורו זו המחשה של כל המכלול על מורכבותו.

במשפחה לומד הילד מודלים לכל סוגי היחסים הבינאישיים:
יחסים בין ההורים – מייצגים את היחסים בין גבר לאישה.
מתוך התבוננות ולמידה רואה הילד איך גבר ואישה מתנהגים זה עם זו, על זוגיות.
הורים וילדים – יחסי סמכות, איך נתפסת וכיצד להתייחס אליה.
יחסים עם אחים – מייצגים יחסים בין קבוצת השווים, איך אנשים מתנהגים ומתנהלים זה עם זה.

כל התנהגות של ההורים מעבירה מסר גלוי וסמוי לילד. וכך מפנים הילד את המסרים שהוא סופג והם הופכים להיות חלק מתפיסת המציאות, מתמונת העולם הפנימית שלו, שעל פיה הוא פועל.

גורמים המשפיעים על אווירה משפחתית
1.  יחסי הגומלין של בני הזוג – מאפייני הקשר, מידת ההרמוניה והכבוד ההדדי.
2.  דפוסי תקשורת - סגנון/טון דיבר, תקשורת מילולית/לא מילולית, גינוניי חיבה ועוד.
3.  תהליכי קבלת החלטות במשפחה – מידת השיתוף, סגנון משא ומתן, איך מתקבלות החלטות וכו'.   
4.  דרכי חינוך מועילות/או בולמות והאופן בו מועברים הדברים קובעים ומשפיעים במידה רבה על סוג האווירה המשפחתית ומה ייקחו הילדים באופן מודע/לא מודע מתוך מה שהוצע להם.


האיזון באווירה המשפחתית הינו דבר המועד להפרות ובהתאם לשלבי החיים אותם חיה המשפחה. לבני הזוג יש אפשרות לשנות/לחדש ערכים, מנהגים, בהתאם להחלטתם, על-פי סדר העדיפויות הנחשב בעיניהם.

האם השונות בין בני הבית מעשירה או מחבלת באווירה ? האם הכרחי ההסכם בין ההורים בעניינים חשובים בבית ?

יחס של כבוד הדדי הינו מרכיב בסיסי וראשוני בחשיבותו !
אם כל הורה נוהג אחרת - הילד לומד שקיימות לפחות שתי גישות לחיים, וכל זמן שההורים יכבדו זה את זו - לא ייגרם שום נזק. (רצוי שהורים לילדים בגיל הרך ישדרו חזית אחידה/מסר אחיד לילדים ולא יבטלו או יסתרו האחד את דברי השני כדי שלא יווצר מסר כפול ומבלבל לילדים וכן חוסר כבוד בין ההורים יודגם על-ידם. את חילוקי הדעות יש לפתור שלא בזמן האירוע ולא על יד הילדים). הנזק נגרם רק אם השיטות השונות בחינוך גורמות לקונפליקט. ואז, בעצם, מה שקולט הילד, זה את הקונפליקט עצמו, שהופך להיות חלק מהאווירה.

הילדים ייקחו מהבית דברים שונים – הדבר תלוי בתפיסה הסובייקטיבית של כל אחד מהם. ככל שההיצע שיינתן להם יכלול דרכי חינוך שמתבססות על עידוד/הקשבה/שיתוף והתייעצות/הכלה/קבלה... קיים סיכוי רב יותר שהילד יאמץ אותם ערכים/עמדות/התנהגויות רצויות שמקנים ההורים.

לביטויי ולסוגי האווירה המשפחתית יש חשיבות רבה
אווירה של שיתוף פעולה ושלום, אווירה של מלחמה ומאבקי כוח, אווירה של הנאה ושמחה ועוד. כל התרחשות במשפחה מהווה חלק מהאווירה ולמרכיב התקשורת יש השפעה גדולה, המתאפיינת לפי דפוסי תקשורת, ערכים ואמונות הם דבר מושרש ועשוי להיווצר קושי ברצון וביכולת לשנותם, יחד עם זאת, בהחלט אפשר לשנות את האופן בו הם באים לידי ביטוי.  

המלצות להתייחסות מחודשת לאווירה משפחתית
* בדיקה מחודשת של ההורים את הקו המנחה של החזון ההורי שלהם.
* יחס של כבוד הדדי.
* שיתוף, התייעצות יוצר גיבוש ואווירה משפחתית טובה, מחזק את תחושת השייכות ותורם להעלאת הערך העצמי.
* בדיקה של דפוסי התקשורת הנהוגים בין בני הזוג.
* הקשבה – האחד לשני (ההורים)-מהווים דוגמא לילדים – הקשבה לאחר.
* קבלה ללא תנאי.
* עידוד כדפוס בהוויה המשפחתית.
* סובלנות, פתיחות, אמון, והומור.


סיכום:
1. לכל משפחה יש סגנון פרטי וייחודי משלה המשלב מכנה משותף בהיבט התרבות, המנהגים, העקרונות, אורח חיים, ערכים, דמויות ההורים והזוגיות.
2. כל אחד מבני הזוג מגיע לתוך הזוגיות החדשה עם "מטען" למערכת הזוגית והמשפחתית המתהווה ויחד, יוצקים בני הזוג את התוכן ובוחנים האם הוא משרת את רצונות המשפחה ומאפשר לה להתפתח.
3. ילדים קולטים ולומדים מההורים מידע מילולי ובלתי מילולי המנחה אותם כיצד עליהם לנהוג וכך מקבל הילד מושגי יסוד על החיים והתנהגות בנסיבות שונות.
4. דוגמה אישית של הורים משפיעה באופן מכריע על התנהגות הילד והתפתחותו. ההתנהלות מהווה גורם משמעותי עבור הילד, הרבה מעבר להטפות ודיבורים.
5. ההורים הם אדריכלי האווירה בבית והמשפיעים העיקריים עליה. יחד עם זאת, ילדים באותה משפחה עשויים לקלוט באופן שונה מסרים זהים. אווירה שכוללת כבוד הדדי, אמון, הקשבה, שיתוף ועידוד מצד ההורים מאפשרת לילדים לקבל את ערכי המשפחה ממקום מזמין פתוח להתנסות ולהתמודד.

כותבת המאמר :
עידית מאיר, יועצת משפחתית  מוסמכת מכון אדלר ומשרד החינוך.